Nyheter

.

Välkommen till Sprinklerkonsulterna

 

Sprinklerkonsulterna är företaget med snabba beslutsvägar som erbjuder specialiserade konsulttjänster inom projektering av sprinkleranläggningar.

Vi arbetar gärna på uppdrag av byggherrar, entreprenörer, försäkringsbolag, industrier, myndigheter, kommuner, arkitekter och andra konsulter.

Vårt mål är att tillgodose uppdragsgivarens alla önskemål genom ett nära och flexibelt samarbete i projektets alla faser. Vi vill skapa förutsättningar för ekonomiskt fördelaktiga lösningar samtidigt som vi uppfyller normer, regelverk och gällande myndighetskrav.

Sprinklerkonsulterna är ett oberoende konsultföretag som har funnits i branschen sedan år 2004. Våra anställda har lång och bred erfarenhet inom sprinkler från både konsult- och entreprenörsbranschen sedan 1991. Vi jobbar kontinuerligt med vidareutbildning och utvecklar ständigt vår kompetens.